Uw Nalatenschaps-adviseur

Uw Nalatenschapsadviseur 

Vanuit Emmeloord is Chris Weening actief als Nalatenschapsadviseur en RegisterExecuteur. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als accountant en heeft sinds 2011 een eigen administratiekantoor onder de naam Administratiekantoor Emmeloord. Vanuit zijn opleiding en ervaring heeft Chris Weening een gedegen kennis van fianciële en fiscale zaken en bleek het werk als Nalatenschapsadviseur hierop prima aan te sluiten. Chris Weening heeft in 2016 de opleiding tot Nalatenschapscoach met succes afgerond en eind 2020 is een aanvullende opleiding tot RegisterExecuteur met succes afgerond. Begin 2021 is de officiele inschrijving als RegisterExecuteur afgerond. Door deze inschrijving maakt Chris Weening deel uit van een netwerk van RegisterExecuteurs in Nederland. Binnen dit netwerk is veel kennis en ervaring aanwezig en dit netwerk is tevens een vangnet voor situtaties waarin Chris Weening verhinderd zou zijn de werkzaamheden uit te voeren. zie hiervoor ook: https://www.nabestaandenontzorgen.nl/index.php

Wat mag u van de Nalatenschapsadviseur verwachten?

De Nalatenschapsadviseur heeft veel kennis en ervaring in het afhandelen van nalatenschappen. In veel gevallen beginnen de werkzaamheden al lang voordat iemand overlijdt door het opstellen van een (digitaal) Nalatenschapsdossier. Hiermee worden alle belangrijke zaken overzichtelijk en duidelijk vastgelegd.  
Op het moment dat de Nalatenschapsadviseur wordt gevraagd om bepaalde zaken te regelen, zal hier een overeenkomst voor worden opgesteld, zodat duidelijk is wat van de Nalatenschapsadviseur verwacht mag worden. Omdat de Nalatenschapsadviseur werkt vanuit Administratiekantoor Emmeloord kunnen bepaalde werkzaamheden via dit kantoor lopen, waardoor op de kosten kan worden bespaard. (Onze tarieven liggen gemiddeld op € 79,50 inclusief btw per uur.) Daarnaast heeft dit als voordeel dat de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd is en er altijd iemand aanwezig is om u te woord te staan. De Nalatenschapsadviseur zal uw zaken op een kundige en professionele wijze afhandelen. Waar nodig, zal steeds overleg plaatsvinden met nabestaanden en bij de afronding van de opdracht zal verslag worden gedaan van alle werkzaamheden.

In de media
Via deze link kunt u een kort intervieuw terugzien op Omroep Flevoland
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/353910/in-de-rouw-de-nalatenschapsadviseur

Waarborg
Vanuit de Stichting RegisterExecuteur wordt met een gedragscode gewerkt, waarmee u kunt rekenen op deskundige en professionele hulp. Waar gewerkt wordt kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag van u. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar mogelijk zoeken wij met u naar een passende oplossing. Daarbij werken wij overeenkomstig onze geschillenregeling. Deze geschillenregeling wordt u op verzoek toegezonden.

Uw nalatenschaps-adviseur


> Opleiding en ervaring
> Administratiekantoor Emmeloord
> Financiele en fiscale zaken
> Informatie en advies
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> RegisterExecuteur

Bij in leven zijn


> Testament opstellen
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> Execteur
> Verzekeringen
> Belastingvrij schenken

Na het overlijden


> Afwikkeling nalatenschap
> Regelen van financien
> Aangifte (erf)belasting
> Verkoop woning
> Opzeggen abonnementen
> Executeurschap