RegisterExecuteur

Deskundig

De RegisterExecuteur zorgt voor een deskundige en efficiënte afwikkeling.
Bij de afwikkeling van een nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële, fiscale en praktische zaken aan de orde.

Het is belangrijk dat na een overlijden er snel een inventarisatie wordt gemaakt waar de nalatenschap uit bestaat. Ook dienen diverse instanties te worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen te worden geïnd.
Op het moment dat u de RegisterExecuteur hiervoor opdracht verleent, zal deze zorgen voor een meest optimale financiële en fiscale afwikkeling. Zo betaalt u niet te veel erfbelasting.
De RegisterExecuteur heeft een ruime ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. Verder heeft de RegisterExecuteur een gedegen juridische en fiscaalrechterlijke opleiding gevolgt en vindt ondersteuning plaats vanuit de RegisterExecuteur Expertisedesk.

Transparant 

De RegisterExecuteur maakt bij de afwikkeling van de nalatenschap gebruik van uw persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Met een eigen inlog code is het mogelijk om ook zelf inzicht te krijgen in het dossier en de voortgang van de afwikkeling.
Natuurlijk legt de RegisterExecuteur ook rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden, waaronder de ontvangsen en uitgaven. 

Betrouwbaar

De RegisterExecuteur is een betrouwbare partner bij de afwikkeling van nalatenschappen. Zo wordt er gewerkt volgens de gedragscode en is er een geschillenregeling. Met gegevens van de overledene en van de erfgenamen wordt discreet en vertrouwelijk omgegaan.
In de uitvoering van de werkzaamheden wordt de RegisterExecuteur ondersteund door een netwerk van professionals, collega RegisterExecuteurs en de RegisterExecuteur Expertisedesk. Verder wordt de voortgang van de werkzaamheden gegarandeerd doordat Stichting RegisterExecuteur in staat is bij calamiteiten de werkzaamheden over te nemen en voort te zetten conform de gemaakte afspraken.

Zie voor meer informatie ook onze website https://www.nabestaandenontzorgen.nl/index.php

Logo RegisterExecuteur