Na het overlijden

Als u alleen achter blijft...

Op het moment dat één van beide partners overlijd, blijft er iemand over die dan geconfronteerd wordt met alle zaken die binnen een huishouden geregeld moeten worden. Praktische zaken vormen vaak niet het grootste probleem. Wel komt het regelmatig voor dat één van de partners alle financiële zaken regelde en dat dit bij overlijden een probleem kan vormen voor de langstlevende. Hierin kan de Nalatenschapsadviseur u adviseren en van dienst zijn, zodat ook na het overlijden van een partner er geen financiële problemen gaan ontstaan. Voor iemand die 'niets heeft met financiële zaken' kan de advisering en begeleiding van de Nalatenschapsadviseur een geweldige hulp zijn.

Als beide partners overleden zijn…

Na het overlijden zijn er veel zaken die geregeld moeten worden, zoals de afwikkeling van de erfenis, het regelen van de financiën, de aangifte inkomstenbelasting en/of erfbelasting. Het opzeggen van allerlei zaken, de verkoop van een woning enz. enz. De Nalatenschapsadviseur kan dit allemaal voor u regelen. De beslissing hierover kan door de nabestaanden worden genomen, maar iedereen kan ook bij in leven zijn hierover al besluiten nemen en dit laten vastleggen.

U kunt in uw testament bepalen wie na uw overlijden de nalatenschap zal afwikkelen. Deze persoon is de executeur. De rol van executeur is niet iedereen 'op het lijf geschreven'. Er komt namelijk nogal wat bij kijken. Naast heel veel regeldingen, moet ook de nalatenschap worden verdeeld over de erfgenamen. Als de executeur zelf ook erfgenaam is, kan dat tot belangenverstrengeling leiden en bestaat het gevaar van onenigheid tussen de erfgenamen. Daarnaast is de executeur verantwoordelijk voor zijn handelingen en kan dus aansprakelijk worden gesteld als iemand denkt schade te hebben geleden!

Door de Nalatenschapsadviseur als uw executeur te benoemen, wordt uw nalatenschap door een neutrale partij afgewikkeld. Op professionele en zorgvuldige wijze zullen alle zaken worden geregeld en worden beslissingen zoveel mogelijk in overleg met de nabestaanden genomen.

Na het overlijden is er bijvoorbeeld ook een inboedel die over blijft. Voor zover dit in een testament is vastgelegd, kan de inboedel worden verdeeld, maar vaak is slechts van enkele zaken, of van helemaal niets, iets vastgelegd en dan kan de verdeling van een inboedel voor problemen zorgen. De Nalatenschapsadviseur kan hierin veel werk uit handen nemen door een goed overzicht te maken van de inboedel, de verdeling te coördineren, zodat bepaalde zaken getaxeerd worden en met alle betrokkenen overlegd wordt over het verdere verloop. Ook kunnen bepaalde zaken worden verkocht, zodat het geld beschikbaar komt voor de erfgenamen. Na verdeling van de inboedel kan de Nalatenschapsadviseur de woning laten ontruimen, zodat ook deze zorg uit handen genomen wordt.

Uw nalatenschaps-adviseur


> Opleiding en ervaring
> Administratiekantoor Emmeloord
> Financiele en fiscale zaken
> Informatie en advies
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> RegisterExecuteur

Bij in leven zijn


> Testament opstellen
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> Execteur
> Verzekeringen
> Belastingvrij schenken

Na het overlijden


> Afwikkeling nalatenschap
> Regelen van financien
> Aangifte (erf)belasting
> Verkoop woning
> Opzeggen abonnementen
> Executeurschap