Diensten

Wat kan de Nalatenschapsadviseur voor u doen?

Bij in leven zijn....

Iedereen vraagt zicht wel eens af wat er na het overlijden zal gebeuren. Wat zal er met uw huis gebeuren, of hoe zit het met geld en bezittingen? Al tijdens uw leven kunt u beslissen hoe dit na uw overlijden zal worden geregeld en wie welke zaken zal ontvangen. Dit kunt dit vast laten leggen in een testament. Maar ook tijdens uw leven kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om belastingvrij aan anderen te schenken. Dit kunnen uw kinderen zijn, maar ook andere personen of instanties. De Nalatenschapsadviseur kan u hierin van advies dienen over de fiscale mogelijkheden.

Als u zelf niet meer kunt beslissen....

Het kan iedereen overkomen, een ongeval of een ziekte waardoor u bepaalde tijd, of wellicht de rest van uw leven niet meer in staat bent voor uzelf de juiste beslissingen te nemen. Wie regelt dan de juiste zorg? Hoe gaat het met uw financiën? In een levenstestament kunt u vast laten leggen wie er dan voor u zorgt, wie uw financiele zaken regelt en wat uw wensen zijn. Wij kunnen samen met u de mogelijkheden bespreken. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kan de inhoud van een levenstestament worden bepaald. Samen met u wordt deze lijst doorgenomen en besproken. 
In een levenstestament worden volmachten gegeven aan personen die voor u zorgen op het moment dat u dat zelf niet meer kunt of wilt. Dat kan persoonlijke of medische zorg zijn, maar ook uw financiën  kunt u middels een volmacht uit handen geven. De Nalatenschapsadviseur heeft veel ervaring in het voeren van financieel beheer. Omdat het om uw vermogen gaat, zullen hierover altijd goede afspraken worden gemaakt in het levenstestament en wordt door de Nalatenschapsadviseur jaarlijks verslag gedaan van zijn werkzaamheden en verantwoording afgelegd van het financieel beheer.

Vaststellen van uw wensen.

Samen met u wordt gekeken naar uw situatie. Hoe zijn bepaalde zaken wel of niet geregeld. Is er sprake van een levensverzekering of begrafenisverzekering. Heeft u al een testament, zijn er bezittingen of is er sprake van een onderneming enz. enz.
Op basis van een inventarisatie van uw persoonlijke situatie wordt met u besproken wat voor u belangrijk kan zijn om te regelen, wat uw wensen zijn en hoe u zaken na uw overlijden geregeld wilt hebben. Door tijdens uw leven al zaken te regelen en vast te leggen, voorkomt u problemen na uw overlijden voor uw nabestaanden.

Digitaal Nalatenschapsdossier.

Ook zonder een testament, is het belangrijk om gegevens duidelijk en overzichtelijk vast te leggen. Dit is voor u zelf prettig, maar vooral ook voor degene die na uw overlijden zaken moet regelen. Vanuit ons Digitale Nalatenschapsdossier is er een totaal beeld van ieders persoonlijke situtatie, relaties, financieen, verzekeringen, bezittingen en schulden, maar ook persoonlijke wensen en gegevens over uitvaart, codicil e.d. Daarnaast worden zaken vastgelegd die na een overlijden geregeld of opgezegd moeten worden. 
In de map worden de gegevens ondersteund met ingescande documenten, zodat gegevens compleet en helder zijn. Een geweldig hulpmiddel voor de nabestaanden of executeur. 

Uw nalatenschaps-adviseur


> Opleiding en ervaring
> Administratiekantoor Emmeloord
> Financiele en fiscale zaken
> Informatie en advies
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> RegisterExecuteur

Bij in leven zijn


> Testament opstellen
> Digitaal Nalatenschapsdossier
> Execteur
> Verzekeringen
> Belastingvrij schenken

Na het overlijden


> Afwikkeling nalatenschap
> Regelen van financien
> Aangifte (erf)belasting
> Verkoop woning
> Opzeggen abonnementen
> Executeurschap