Uw Nalatenschaps-adviseur

Uw Nalatenschapsadviseur 

Vanuit Emmeloord is Chris Weening gestart als Nalatenschapsadviseur. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als accountant en heeft sinds 2011 een eigen administratiekantoor onder de naam Administratiekantoor Emmeloord. Vanuit zijn opleiding en ervaring heeft Chris Weening een gedegen kennis van fianciële en fiscale zaken en bleek het werk als Nalatenschapsadviseur hierop prima aan te sluiten. Chris Weening heeft de opleiding tot Nalatenschapscoach met succes afgerond. 
Vanaf 1 november 2018 is Chris Weening aangesloten bij De Nalatenschapsmakelaar.nl en actief als Nalatenschapsmakelaar in de regio Flevoland. Met deze aansluiting kan Chris Weening zich laten ondersteunen door een groot aantal specialisten en kan een beroep worden gedaan op andere Nalatenschapsmakelaar.
Zie voor meer informatie:  https://www.nalatenschapsmakelaar.nl/

Wat mag u van de Nalatenschapsadviseur verwachten?

Op het moment dat de Nalatenschapsadviseur wordt gevraagd om bepaalde zaken te regelen, zal hier een overeenkomst voor worden opgesteld, zodat duidelijk is wat van de Nalatenschapsadviseur verwacht mag worden. Omdat de Nalatenschapsadviseur werkt vanuit Administratiekantoor Emmeloord kunnen bepaalde werkzaamheden via dit kantoor lopen, waardoor op de kosten kan worden bespaard. (Onze tarieven liggen gemiddeld op € 75,- inclusief btw per uur.) Daarnaast heeft dit als voordeel dat de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd is en er altijd iemand aanwezig is om u te woord te staan. De Nalatenschapsadviseur zal uw zaken op een kundige en professionele wijze afhandelen. Waar nodig, zal steeds overleg plaatsvinden met nabestaanden en bij de afronding van de opdracht zal verslag worden gedaan van alle werkzaamheden.

Uw nalatenschaps-adviseur


> Opleiding en ervaring
> Administratiekantoor Emmeloord
> Financiele en fiscale zaken
> ICR register Nalatenschapcoach

Bij in leven zijn


> Testament opstellen
> Inventarisatie inboedel
> Execteur
> Verzekeringen
> Belastingvrij schenken

Na het overlijden


> Afwikkeling erfenis
> Regelen van financien
> Aangifte (erf)belasting
> Verkoop woning
> Opzeggen abonnementen